Communicatie

Essentieel voor welke samenwerking dan ook: communiceren.
Bij Van den Hoonaard is communicatie belangrijk en onlosmakelijk verbonden aan de uitvoering van onze werkzaamheden. Bij ons zijn de lijnen kort en is persoonlijke aandacht van belang.